Στ. Κάρμαντζης: Ο λαός ψήφισε κλείνοντας τ’ αυτιά του στις σειρήνες