Νίκη με απώλειες για ΔΑΠ –ΝΔΦΚ στη Χίο. Ψηλά οι ανεξάρτητοι