Τα παράδοξα της Περιφέρειας Β.Α. (Βιομηχανίας Ανεμογεννητριών)