Έκτακτο δημοτικό συμβούλιο για τη δυσοσμία του βιολογικού και τα προβλήματα υδροδότησης