Ξεκίνησε το ξήλωμα αυθαίρετων κατασκευών στο κέντρο της πόλης