Από το seatrack ξεκινά συμβολικά τη δράση του ο Π.Σ.Α.μεΑ. και καθαρίζει την παραλία της Δασκαλόπετρας