Τον συνέλαβαν για περιύβριση νεκρών και φθορές σε μνήμα