Ροζαλία – Σώθηκε χάρη στους μαθητές της ΣΤ’ τάξης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου