Συμμαχία Αξιών: Το Ομήρειο πρέπει να γίνει σύγχρονο Πολιτιστικό και Συνεδριακό κέντρο