«Γιατί δεν προωθείται ο εναλλακτικός τουρισμός» ρωτούν Δήμαρχο και Αντιπεριφερειάρχη