Παρέμβαση Χίου Μάρκου για μόνιμο γιατρό στον Οίκο Ναύτη Χίου