Πάντα οι ίδιοι θα στενάζουν και πάντα οι ίδιοι θα πληρώνουν