Στ. Κάρμαντζης: Μία νέα μέρα προοπτικής και ελπίδας ανέτειλε για την χώρα μας