Ογκολογικό Ιατρείο κάθε Παρασκευή στο «Σκυλίτσειο»