Νέος Διοικητής στην 96 ΑΔΤΕ ο Κωνσταντίνος Κολοκοτρώνης