"Ο δήμαρχος Μανώλης Κάρμαντζης και η δημοτική παράταξη Σταμάτη Βουρνού"