Ν. Νύκτας: Προεκλογικές κορώνες της ΛΑΣ, σχετικά με την μελέτη του παραλιακού δρόμου Βροντάδου