Και η ΛΑΣ ζητά τα στοιχεία αναλύσεων του νερού από τη ΔΕΥΑΧ