ΛΑΣ: Αγώνας ενάντια σε Ε.Ε. και κυβερνήσεις του κεφαλαίου