Κλείνουν τα μαγαζιά για τη συγκέντρωση στην Πλατεία την Τετάρτη