«Άναρθρες κραυγές - προφανείς πολιτικές σκοπιμότητες»