Ιδρύεται Σύλλογος "Φίλων του Σκυλίτσειου Νοσοκομείου"