«Δρόμος θυσίας Αίπους 2014» το Σάββατο 15 Νοεμβρίου