Ανοίγει την Τρίτη 3 Οκτωβρίου το Ιωνικό Κολυμβητήριο