Δράση στήριξης των μουσικών και τραγουδιστών του Βορείου Αιγαίου