"Κλείνουν τα σχολεία, αντί να μεριμνήσουν για επαρκείς ποσότητες πετρελαίου"