Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Κωνσταντίνου Μονομάχου