«Δεν συμμετέχουμε σε αναίτιες εξεγέρσεις» - Κοινή δήλωση Κάρμαντζη - Κύτελη