«Τῷ Καιρῷ Ἐκείνῳ»: Στατική παράσταση από τους Θεατρεργάτες Κοφιναίους