1η Συνάντηση για την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου