Ζητά εθελοντές στο κομμάτι της ενισχυτικής μελέτης η Κιβωτός του Κόσμου Αιγαίου