Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για το νέο Λύκειο