Βλέπουν και το «Καλουτάς» για το καλοκαιρινό Camp του Δήμου Χίου