ΒΙΝΤΕΟ: Ο Χιώτης "Μάγος Ντορό" στο Ελλάδα έχεις Ταλέντο