Βασίλης Μαυρέλος: Είναι γελασμένοι οι ΠΛΑΣΙΕ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ