Βάσεις 2019: Επίσημη ανακοίνωση για την ημέρα των αποτελεσμάτων