«Αν τους αφήσουμε: η Δημόσια Υγεία ούτε ελεημοσύνη δεν θα είναι...»