Τοποθέτηση της «ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ Δήμου XIOY» για τα Δημοτικά Τέλη του 2013.