Τη θέση «Μπαμπακιές» προτείνει για δημιουργία νέας δομής ο Στ.Κάρμαντζης