Τη στήριξη Μουσουρούλη-Τριαντάφυλλου ζητά ο Δήμαρχος για την Αμανή