"Άμεσος ο κίνδυνος καταστροφής της φετινής ελαιοπαραγωγής"