Θεσσαλονίκη-Σμύρνη μέσω Μυτιλήνης από το καλοκαίρι