Τεχνολογία, Σύνορα, Αναπηρία Ακαδημαϊκό Εργαστήριο