Τα ναρκωτικά «πρωταγωνιστές» τον Αύγουστο στο Βόρειο Αιγαίο