Τα καπάκια θα γίνουν το Σάββατο αναπηρικό αμαξίδιο...!