"Τα... αυγά και τα πασχάλια έχει χάσει η Δημοτική Αρχή"