Συνεχίζεται το ψέκασμα στη Δημοτική Κοινότητα Χίου