Συναυλία Ντόπιων Μουσικών με τίτλο «Τραγουδάμε την Ειρήνη» στο Βοτανικό Κήπο του Αιγαίου- Νένητα