Συμφωνία μεταξύ Ελλάδας κι Ευρώπης στη Σύνοδο Κορυφής