Μπορούν να αλλάξουν κάτι σήμερα οι εκλογές; Γιατί να ψηφίσουμε αριστερά ;